Koivukonsultointi

Yrityksen esittely

Yritysturvallisuus
Arvioimme yhtiönne turvallisuustilanteen ja riskienhallinnan sekä teemme uhka-analyysin. Selvitämme partnerien, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien luotettavuuden. Käymme läpi ja kehitämme yhteistyössä kriisiviestintää, kyberturvallisuutta ja toimintaympäristön muutosten hallintaa. Kartoitamme myös riskit yhtiön kasvaessa ja etabloituessa ulkomaille.

Työhyvinvointi
Arvioimme yhtiönne henkilökunnan tilanteen työolobarometrien ja muiden mittareiden avulla sekä käymme yhdessä yrityksen kanssa läpi ennaltaehkäiseviä toimia. Tarjoamme asiantuntemustamme myös jo syntyneisiin työilmapiiriä heikentäviin tilanteisin. Kehittämällä työtyytyväisyyttä ja -viihtyisyyttä varmistamme poissaolojen vähenemisen, yhtiön kannattavuuden kasvun, myötävaikutamme yhtiön parantuneeseen toimintaan.

Turvallisuusjohtaminen
Varmistamme, että yhtiön kriittiset toiminnat ja osa-alueet säilyvät johdon hallinnassa, selvittämällä muun muassa toimintaketjun rakenne ja odotettu toiminta. Analysoimme riskit, ulkoistamisen hallinnan ja muutosjohtamisen toimintojen siirtyessä kolmansille osapuolille.

Yritysstrategia
Arvioimme yhtiönne nykyisen strategian sekä suunnittelemme ja toteutamme uuden strategian yhteistyössä yrityksen johdon kanssa. Analysoimme riskienhallinnan ja yrityksen kriittiset toiminnot ja toimintaketjun sekä näiden turvaamisen.

Operatiivinen ohjaus
Tarjoamme yritykselle vuokrajohtajapalvelua, jolloin yhtiön toimintoja johdetaan yhtiön strategian ja arvojen mukaisesti tavoitteena kannattavuuden kasvattaminen. Vuokrajohtaminen ja sen kesto tavoitteineen sovitaan tapauskohtaisesti tilanneanalyysin pohjalta. Samalla varmistetaan asiakkaiden sitoutuminen yhteistoiminnan ja luottamuksen vahvistumisen myötä.

Projektinhallinta
Analysoimme yhtiön kriittisten osa-aluieden ja toimintojen hallinnan. Selvitämme toimintaketjun rakenteen ja sen toimivatko ne vaatimusten mukaisesti. Arvioimme myös riskit ja ulkoistamisen hallinnan ja muutosjohtamisen toimintojen siirtyessä kolmansille osapuolille.

Turvallisuus-valmennukset
Johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden riskienhallinta-, turvallisuus- sekä kriisinjohtamisvalmennukset että kehittämisprojektit
organisaation johdolle ja esimiehille
turvallisuuspäälliköille ja -asiantuntijoille
työsuojelupäälliköille ja muulle työsuojeluhenkilöstölle
koko henkilöstölle

Räätälöidyt kurssit ja kokonaisuudet
Räätälöimme kurssit ja kokonaisuudet asiakkaan mukaan ja noudatamme lakisääteisen opetuksen tavoitteiden täyttymistä.

Valmennustilaisuuksiin osallistumisesta sekä arvioinneista saa tarvittaessa todistuksen.

Koulutuskokonaisuus voidaan toteuttaa webinaarimuodossa, läsnäolo-opetuksena sekä kurssimuotoisena.

Yhteistyössä Alertumin, Uudenmaan Koulutuskeskuksen, Keudan, Salpauksen, HELPE:n kanssa

Arvostelut

Ei vielä kommentteja. Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

Arvostele yritys

Lisää tähtiluokitus ja kirjoita arvostelu (vähintään 100 merkkiä)